Резултати от изпита по математика, проведен на 02.06.2012г.

Показване на писмените работи

На 7 юни 2012 г. от 14 ч. до 17 ч. в зала 2215 на II блок на Технически университет – София всички кандидати в присъствие на родител (настойник) могат да видят писмената си работа от конкурсия изпит по математика, проведен на 02.06.2012 г.

Носете идентификационното картонче, издадено от ТУЕС.


Вх. № Име, презиме и фамилия Оценка с думи Оценка с цифри
1 Валентин Валентинов Стоянов Мн.добър 5,21
2 Емил Николаев Карбанов Мн.добър 4,61
3 Александър Сергеев Георгиев Добър 4,25
4 Стилян Николаев Данаилов Добър 4,14
5 Юлиан Марианов Стоев Мн.добър 5,04
6 Павел Павлов Александров Среден 3,04
7 Мартин Георгиев Христов Добър 3,61
8 Мартин Георгиев Върбанов Мн.добър 4,82
9 Кристиана Жоржова Иванова Мн.добър 5,43
10 Константин Димитров Ангелов Добър 4,21
11 Иван Владиславов Вълев Мн.добър 4,5
12 Симеон Тошков Тодоров Добър 4,43
13 Стоян Иванов Стаменов Отличен 5,86
14 Николай Анатолиев Рангелов Отличен 5,93
15 Донна Станчева Станчева Мн.добър 4,57
16 Мартин Николаев Станчев Добър 4,18
17 Константин Романов Костадинов Добър 4,29
18 Георги Георгиев Босаков Добър 4,04
19 Виктор Светославов Войнски Мн.добър 4,71
20 Александър Валентинов Витков Мн.добър 5,14
21 Антон Илиев Михайлов Добър 3,64
22 Йордан Димитров Георгиев Отличен 5,64
23 Антон Антонов Шкретов Добър 4,04
24 Светослав Ивов Тодоров Среден 3,43
25 Стефан Димитров Йорданов Добър 4,39
26 Илиян Димитров Малчев Среден 3,04
27 Васил ВладимировДимов Мн.добър 4,96
28 Цветомир Асенов Стаменов Добър 4,46
29 Йоан Емилов Стоянов Мн.добър 5,04
30 Божидар Никофоров Иванов Добър 4,43
31 Георги Христов Христов Мн.добър 4,96
32 Константин Станиславов Михов Добър 4,46
33 Боян Кристиянов Гълъбов Добър 4
34 Николай Костадинов Стамболийски Добър 3,89
35 Ванеса Георгиева Стойнова Мн.добър 5,46
36 Красимир Кирилов Стоянов Мн.добър 4,54
37 Ясен Любомиров Алексиев Мн.добър 5,18
38 Валентин Ивайлов Йонев Мн.добър 4,93
39 Данаил Тимотеев Футеков Среден 3,14
40 Серафим Тимотеев Футеков Добър 3,71
41 Никола Георгиев Кьосев Добър 3,71
42 Маргарита Маргаритова Илиева Мн.добър 4,79
43 Тома Павлов Маринов Мн.добър 5,29
44 Георги Стоянов Стоянов Добър 3,79
45 Симона Стоилова Миланова Среден 3,39
46 Антонио Атанасов Квасников Добър 4,39
47 Велин Георгиев Тодоров Добър 3,68
48 Петър Драгомиров Петров Добър 4,43
49 Едуард Гюров Николов Добър 4,43
50 Цветолюб Тодоров Тодоров Среден 3,18
51 Веселин Пламенов Долдуров Добър 4,11
52 Борис Стефанов Рашков Мн.добър 5,11
53 Георги Петров Георгиев Добър 4,36
54 Виктория Гедефау Адмасу Мн.добър 5,36
55 Ричард Бисеров Рачев Добър 4,32
56 Борислав Ивов Михайлов Мн.добър 5
57 Веселин Илиянов Терзийски Мн.добър 5
58 Деян Василев Георгиев Добър 4,14
59 Николай Димитров Захаров Мн.добър 4,96
60 Виктор Тодоров Теодосиев Мн.добър 4,86
61 Росен Бориславов Бончев Мн.добър 4,54
62 Стивън Цветанов Цветков не се е явил
63 Кристиян Красимиров Петров не се е явил
64 Борис Анатолиев Кръстев Добър 3,82
65 Павел Красимиров Костадинов Мн.добър 5,04
66 Рая Велиславова Йорданова Мн.добър 5,11
67 Боряна Павлинова Савова Мн.добър 4,96
68 Цветина Ивайлова Иванова Среден 3,18
69 Велизар Василев Василев Добър 3,64
70 Стоян Венциславов Маринков Мн.добър 5,29
71 Димитър Димитров Тончев Добър 4,36
72 Константин Радославов Архангелов Среден 3,25
73 Борислав Цветелинов Миков Добър 3,68
74 Христомил Младенов Младенов Мн.добър 4,68
75 Николай Василев Карагьозов Отличен 5,54
76 Мартин Ангелов Ангелов Мн.добър 5,36
77 Вероника Венциславова Постолова Среден 3,11
78 Георги Светославов Данев Среден 3,46
79 Димитър Кирилов Тодорски Добър 4,18
80 Стефан Ивайлов Захариев Мн.добър 4,68
81 Георги Славев Данчев Мн.добър 4,71
82 Йонислав Радославов Георгиев Добър 4,46
83 Петър Цанков Цанков Мн.добър 5,11
84 Антонио Кирилов Цинцов Добър 4,21
85 Георги Димитров Цицелков Мн.добър 5,29
86 Георги Георгиев Недков Мн.добър 5,46
87 Спас Николаев Соколов Добър 3,89
88 Калоян Митков Георгиев Добър 4,32
89 Димитър Александров Ташев Мн.добър 4,64
90 Костадин Георгиев Мишков Добър 4,29
91 Любомир Ангелов Кипров Мн.добър 5,14
92 Владимир Николаевич Вязигин Мн.добър 4,71
93 Георги Бориславов Величков Добър 3,71
94 Калоян Славчев Славчев Среден 3,29
95 Михаил Стефанов Михайлов Среден 3,04
96 Радослав Красимиров Костадинов Добър 4,43
97 Божидар Драгомиров Вълчовски Добър 4,43
98 Борис Георгиев Пенков Добър 4,04
99 Никола Бойков Земенски Мн.добър 4,57
100 Павел Калинов Колев Мн.добър 4,5
101 Емил Емилов Лозев Отличен 5,61
102 Йоан Арман Петров Среден 3,29
103 Даниел Боянов Деянов Добър 3,82
104 Христо Александров Атанасов не се е явил
105 Никола Митков Капралов не се е явил
106 Теодор Георгиев Чакъров Добър 3,96
107 Николай Николаев Йочев Мн.добър 4,57
108 Димитър Димитров Парпулов Мн.добър 4,68
109 Мартин Лъчезаров Пейчев Мн.добър 4,89
110 Имран Хусеин Мн.добър 4,61
111 Христо Емилов Терзиянов Мн.добър 4,54
112 Петър Яворов Матов Добър 4,29
113 Светослав Цветелинов Анев Добър 4,21
114 Стефан Данаилов Балев Добър 3,86
115 Георги Маринов Дицов Мн.добър 4,79
116 Пламен Ивайлов Манчев Среден 3,21
117 Лъчезар Красимиров Георгиев Слаб 2
118 Стaнислав Захариас Таскудис Мн.добър 4,75
119 Иван Петров Андонов Добър 4,11
120 Цветомила Николаева Кирилова Мн.добър 4,79
121 Даниел Кирилов Киров Мн.добър 5,11
122 Игнат Георгиев Георгиев Добър 4,46
123 Любен Емилов Михайлов Добър 3,93
124 Атанас Рашков Чомполов Мн.добър 5,29
125 Мартин Владимиров Атанасов Добър 3,75
126 Руси Русев Русев Отличен 6
127 Нанси-Божидар Петров Иванов Добър 4,18
128 Кирил Кирилов Максимов Мн.добър 4,61
129 Илиян Добромиров Цветков Добър 3,5
130 Емилиян Динков Господинов Мн.добър 5,11
131 Невен Мирославов Лазаров Мн.добър 4,61
132 Денислав Мирославов Лазаров Среден 3,36
133 Александър Василев Милков Добър 4
134 Кардам Велимиров Златарев Мн.добър 4,75
135 Атанас Асенов Николов Мн.добър 5
136 Кирил Юлиянов Ковачев Мн.добър 4,68
137 Радослав Руменов Велков Среден 3,18
138 Теодора Александрова Янева Добър 4,14
139 Димитър Валентинов Ангелов Мн.добър 4,82
140 Християн Симеонов Захариев Мн.добър 4,68
141 Радостин Ангелов Ангелов Мн.добър 5,21
142 Васил Илиев Кулишев Мн.добър 4,79
143 Димитър Георгиев Минков Добър 3,75
144 Мартин Васков Ефремов Отличен 5,64
145 Мартин Димитров Димитров Отличен 5,54
146 Ясен Георгиев Стойков Добър 3,71
147 Йоан Георгиев Москов Добър 4,11
148 Мартин Трифонов Трифонов Мн.добър 5,29
149 Камелия Илкова Бонева Мн.добър 4,75
150 Емил Вангелов Николов Мн.добър 4,68
151 Калоян Владимиров Янев Добър 4,43
152 Радослав Николаев Николов Добър 3,54
153 Божидар Цветанов Самоковски Добър 4,11
154 Полин Руменова Павлова Мн.добър 4,64
155 Кирил Руменов Павлов Мн.добър 5
156 Теодор Николаев Първанов Добър 4,04
157 Георги Кирилов Джоренов Добър 4
158 Асен Кирилов Николов Добър 3,68
159 Александър Сашков Божинов Мн.добър 4,64
160 Християн Мариус Христов Мн.добър 4,57
161 Кристиян Йорданов Геров Добър 3,61
162 Мартин Валериев Долженков Добър 4,11
163 Радослав Владиславов Банков Среден 3,14
164 Николай Мартинов Данаилов Мн.добър 5,25
165 Йоанна Николаева Димитрова Добър 3,79
166 Йордан Георгиев Янкулов Отличен 5,5
167 Александър Димитров Петров Добър 4
168 Стефан Венциславов Манев Добър 3,89
169 Константин Александров Христов Мн.добър 5,32
170 Михаил Павлов Хрулев Мн.добър 4,64
171 Георги Георгиев Сергиев Добър 4,46
172 Петър Спасов Петров Мн.добър 5,18
173 Искрен Пламенов Иванов Мн.добър 5
174 Ивайло Божидаров Божилов Мн.добър 4,79
175 Марина Росенова Чолакова Отличен 5,75
176 Светлин Димитров Белев Добър 3,54
177 Станимир Станимиров Стоев Среден 3,25
178 Алекс Александров Богоев Мн.добър 4,89
179 Пламен Венциславов Радев Мн.добър 4,5
180 Иво Димитров Гергинов Мн.добър 4,86
181 Йоан Валентинов Маринов Мн.добър 5,14
182 Антон Атанасов Силянов Добър 4,14
183 Георги Иванов Стоилов Мн.добър 4,82
184 Илиян Ивов Илиев Отличен 5,61
185 Велин Новков Яворски Мн.добър 5
186 Виторио Телман Сариев не се е явил
187 Йордан Иванов Байнов Добър 3,54
188 Петър Веселинов Стоичков Мн.добър 5,04
189 Деян Даниелов Аврамов Среден 3,46
190 Николай Ленков Ресиловски Мн.добър 4,61
191 Мартин Николаев Кирилов Мн.добър 5,04
192 Асен Кирилов Попов Мн.добър 4,79
193 Георги Добромиров Миковски Среден 3,21
194 Милен Кирилов Богданов Добър 4,39
195 Росен Николаев Николаев Мн.добър 4,75
196 Ралица Ивайлова Велинова Добър 4,32
197 Николета Евстатиева Андреева Добър 4,36
198 Андреа Андреева Георгиева Мн.добър 5
199 Иван Йорданов Иванов Добър 3,61
200 Димитър Иванов Иванов Добър 4,36
201 Методи Ивайлов Илчев Мн.добър 5,25
202 Никола Красимиров Загорски Среден 3,21
203 Николай Красимиров Иванов Добър 4,25
204 Атанас Николаев Колев Добър 3,89
205 Светослав Калинов Кирков Добър 3,57
206 Зорница Живкова Стефчева Мн.добър 4,93
207 Пламен Трифонов Нешков Мн.добър 5,43
208 Никола Александров Павурджиев Добър 3,71
209 Иво Борисов Шишков Мн.добър 5,29
210 Христо Георгиев Езекиев Мн.добър 4,93
211 Александър Орлинов Павлов Мн.добър 4,5
212 Дипак Кишоре Кемчанд Мн.добър 4,5
213 Венцислав Светлинов Кърцелин Отличен 5,71
214 Асен Кирилов Попов Мн.добър 4,96
215 Ивайло Стефанов Арнаудов Мн.добър 5
216 Пламен Георгиев Георгиев Добър 4,07
217 Жан Красимиров Желязков Среден 3,18
218 Илиян Андреев Накев Добър 4,39
219 Боян Веселинов Велинов Добър 3,61
220 Александър Валентинов Иванов Отличен 5,79
221 Димитър Мариан Тонев Мн.добър 4,68
222 Борислав Красимиров Иванов Добър 3,57
223 Руслав Радославов Павлов Мн.добър 5,11
224 Даниел Димитров Сергилов Добър 3,57
225 Валентин Петров Петров Среден 3,46
226 Николай Борисов Янев Мн.добър 4,64
227 Даниел Светославов Пенчев Мн.добър 5,39
228 Даниел Пламенов Кръстев Добър 3,68
229 Петър Иванов Бенчев Мн.добър 4,54
230 Никола Лъчезаров Мачорски Мн.добър 5,39
231 Тодор Владимиров Димитров Добър 4,29
232 Александър Иванов Иванов Слаб 2
233 Константин Живомиров Костов Среден 3,32
234 Веселин Живомиров Костов Среден 3,29
235 Алекс Емилов Ангелов Добър 4,11
236 Илия Василев Димитров Среден 3,29
237 Йордан Костадинов Илиев Добър 3,71
238 Георги Бориславов Димитров Мн.добър 4,5
239 Благовест Иванов Маринов Среден 3,36
240 Димитър Радославов Минков Добър 4,25
241 Йордан Кирилов Данков Отличен 5,86
242 Денис Димитров Димитров Мн.добър 4,86
243 Мартин Димитров Нединов Добър 4,36
244 Михаил Сашов Гатев Мн.добър 4,71
245 Дениз Ахмет Акат Добър 4,04
246 Лъчезар Ивайлов Иванов Отличен 5,71
247 Кристина Иванова Вълкова Добър 4,43
248 Теодор Стилианов Добрев Отличен 5,54
249 Васил Владиславов Вутов Мн.добър 4,54
250 Антон Георгиев Милков Добър 3,61
251 Александър Пламенов Здравков Добър 4,32
252 Васил Цанков Цанков Среден 3,36
253 Петко Василев Георгиев Мн.добър 5,39
254 Радина Радославова Славова Добър 3,96
255 Петьо Николаев Цветков Мн.добър 5,07
256 Кристиян Ангелов Ангелов Среден 3,43
257 Лъчезар Христов Петков Добър 3,5
258 Петьо Борисов Борисов Добър 4,32
259 Илия Владимирович Белтюков Мн.добър 5,25
260 Станислав Красимиров Рачин Добър 4,04
261 Мартин Андреев Стоименов Добър 3,89
262 Стоян Йорданов Сотиров Мн.добър 4,79
263 Димитър Красимиров Джаджаров Мн.добър 5,07
264 Димитър Георгиев Рангелов Мн.добър 4,57
265 Трифон Асенов Григоров Добър 3,61
266 Михаил Лъчезаров Ангелов Добър 4,46
267 Димитър Георгиев Христов Мн.добър 4,68
268 Георги Мирославов Гълъбов Добър 4,11
269 Янислав Димитров Донев Мн.добър 4,96
270 Кристиан Михайлов Светозаров Добър 3,61
271 Александра Димитрова Янева Добър 4,39
272 Теодосия Борисова Ефремова Добър 3,93
273 Петя Борисова Ефремова Добър 4
274 Христо Георгиев Трайков Добър 3,82
275 Константин Бисеров Пулийски Мн.добър 4,68
276 Александър Юлианов Керанов Слаб 2
277 Данаил Кирчев Данаилов Добър 3,79
278 Даниел Руменов Христов Добър 3,75
279 Денислав Руменов Христов Среден 3,36
280 Людмил Николаев Николов Среден 3,46
281 Иван-Асен Борисов Оведенски Мн.добър 5,04
282 Велин Стоянов Екупов Добър 3,96
283 Александър Емилиянов Иванов Отличен 5,86
284 Николай Николаев Каменов Мн.добър 5,11
285 Константин Евгениев Журебанов Добър 4,36
286 Александър Емилов Велинов Мн.добър 5,39
287 Ангел Руменов Борисов Добър 4,39
288 Валентин Мирославов Манев Мн.добър 4,71
289 Иван Веселинов Калдъшев Добър 3,68
290 Александър Зинови Александров Среден 3,39
291 Георги Иванов Бучков Добър 3,86
292 Георги Василев Николов Отличен 5,68
293 Кирил Антонов Стрезов Мн.добър 4,5
294 Борислав Бориславов Сотиров Добър 3,86
295 Теодор Даниелов Йорданов Добър 3,93
296 Данаил Данаилов Милушев Добър 3,96
297 Александър Емилов Пенчовски Мн.добър 4,71
298 Давид Деков Бойчев Добър 3,64
299 Тония Иванова Машалова Среден 3,25
300 Мартин Кирилов Гълъбов Мн.добър 4,93
301 Никола Николаев Цанкарски Мн.добър 4,86
302 Петър Светославов Георгиев Мн.добър 5,43
303 Мартин Василев Христов Добър 3,64
304 Васил Георгиев Василев Мн.добър 5,07
305 Сиана Викторова Йорданова Мн.добър 4,61
306 Данаил Симеонов Кръстев Добър 3,64
307 Цветелина Георгиева Стоилова Мн.добър 5,18
308 Рая Дафинова Владовска Мн.добър 4,64
309 Иванела Бисерова Маркова Добър 4,32
310 Огнян Илиев Йорданов Мн.добър 4,5
311 Денис Любомиров Гайнов Мн.добър 4,61
312 Найден Иванов Найденов Добър 3,96
313 Теодор Радославов Райков Мн.добър 4,93
314 Иво Ивайлов Евтимов Среден 3,25
315 Антон Калинов Москов Мн.добър 5
316 Петко Георгиев Стоянов Добър 3,93
317 Виктор Красимиров Неделчев Мн.добър 4,79
318 Симеон Григоров Миланчев Мн.добър 5,21
319 Венелин Руменов Дечков Мн.добър 5,04
320 Кирил Огнянов Медаров Добър 4,29
321 Васил Кристиян Василев Добър 4,04
322 Александър Антонов Симеонов Мн.добър 4,5
323 Антоанета Бисерова Христова Добър 4
324 Ивайло Калчев Атанасов Добър 3,82
325 Калина Николова Йотова Добър 3,5
326 Даниел Ивайлов Здравков Среден 3,04
327 Иван Красимиров Георгиев Слаб 2
328 Светослав Валентинов Манов Добър 4
329 Тодор Пламенов Дамянов Мн.добър 4,93
330 Александър Емилов Гърлов Мн.добър 4,54
331 Екатерина Захариева Анакиева Мн.добър 4,61
332 Кристиян Петров Петров Добър 4,14
333 Александър Бориславов Попов Мн.добър 4,96
334 Петър Динчов Кеков Добър 3,54
335 Иван Юлиянов Гълъбов Среден 3,46
336 Камен Красимиров Павлов Мн.добър 5,04
337 Петър Янков Николов Добър 3,75
338 Васил Атанасов Марков Мн.добър 4,75
339 Ивайло Веселинов Нецов Среден 3,46
340 Георги Георгиев Алексов Добър 3,71
341 Кристиан Светославов Петров Добър 4,07
342 Любомир Венциславов Йосифов Добър 3,82
343 Константин Ивайлов Иванов Мн.добър 4,82
344 Александър Владимиров Христов Мн.добър 4,68
345 Светлин Венциславов Йорданов Отличен 5,68
346 Костадин Хасан Юсуфов Добър 3,79
347 Симеон Тодоров Захариев Отличен 5,71
348 Кристиан Любомиров Яшов Мн.добър 4,82
349 Михаил Емилов Йончев Отличен 5,82
350 Никола Николаев Младенов Добър 3,64
351 Георги Валентин Георгиев Мн.добър 5
352 Цветослав Александров Димитров Добър 3,54
353 Кристиян Любенов Любенов Отличен 5,75
354 Симеон Красимиров Стефанов Мн.добър 5,39
355 Адриян Божидаров Иванов Среден 3,36
356 Виктор Боянов Бонев Отличен 5,68
357 Георги Стоянов Владов Добър 3,71
358 Васил Калинов Каральов Мн.добър 4,71
359 Ангел Петров Николчев Добър 4,32
360 Пламен Петров Соколов Среден 3,32
361 Антон Тодоров Негенцов Добър 3,79
362 Любомир Димитров Башев Добър 3,96
363 Тони Ха Тхай Добър 3,64
364 Симона Спиро Махера Добър 3,71
365 Никола Георгиев Георгиев Мн.добър 4,61
366 Йовчо Димитров Стефанов Мн.добър 4,93
367 Мартин Кирилов Смилков Мн.добър 4,54
368 Димитър Тодоров Тодоров Мн.добър 4,5
369 Пресиян Иванов Петров Среден 3,14
370 Петьо Иванов Разказов Отличен 5,68
371 Цветослав Славчев Васев Мн.добър 4,89
372 Георги Пламенов Димитров Добър 4,43
373 Мартин Марианов Кънчев Среден 3,46
374 Едуард Артурович Подколин Добър 3,79
375 Ясен Пламенов Иванов Мн.добър 4,61
376 Димитър Петров Кацаров Отличен 5,57
377 Красен Деянов Кънчев Добър 4,18
378 Йоан Тонев Гелев Добър 3,89
379 Димитър Стефанов Манов Добър 4
380 Никола Иванов Груев Мн.добър 5,11
381 Адриана Пламенова Костадинова Мн.добър 4,61
382 Божидар Николаев Захов Мн.добър 5,36
383 Константин Недков Тодоров Мн.добър 5,11
384 Дарин Викторов Иванов Мн.добър 5,07
385 Борислав Василев Василев Добър 4,46
386 Даниел Пенков Владимиров Мн.добър 4,54
387 Даниел Едуард Александров Добър 3,75
388 Илиян Миленов Антонов Мн.добър 5,07
389 Димитър Богомилов Белчев Среден 3,25
390 Методи Александров Станоев Мн.добър 4,75
391 Калин Николаев Карев Мн.добър 5,14
392 Георги Анатоли Гръчки Добър 3,61
393 Асен Емилов Еленков Добър 4,29
394 Христо Николаев Петков Мн.добър 5,21
395 Антонио Георгиев Миндов Мн.добър 5,18
396 Александър Кристианов Христов Добър 4,07
397 Николай Николаев Стоилов Добър 4,36
398 Иво Миленов Марков Добър 4,07
399 Венелин Руменов Йорданов Добър 3,89
400 Мартин Миленов Стратиев Среден 3,46
401 Кирил Розалинов Купенов Мн.добър 5,14
402 Николай Георгиев Миланов Мн.добър 5,11
403 Симеон Емилов Стратиев Слаб 2
404 Васил Христов Йовков Мн.добър 5,07
405 Димитър Димитров Попов Добър 3,71
406 Мартин Стефанов Илиев Добър 4,25
407 Петър Атанасов Петков Мн.добър 4,64
408 Георги Иванов Смолички Среден 3
409 Румяна Станиславова Желязкова Мн.добър 5
410 Николай Антонов Вълев Добър 4,21
411 Кристиян Росенов Костадинов Добър 3,57
412 Марио Андреев Мушатов Добър 4,04
413 Ангел Бориславов Величков Отличен 5,57
414 Стефани Дианова Живкова Добър 3,89
415 Емил Емад Рашид Добър 4,39
416 Иван Руменов Сотиров Мн.добър 4,82
417 Виктор Николаев Живодаров Среден 3,07
418 Илия Валериев Петков не се е явил
419 Михаил Каменов Павлов Добър 3,64
420 Любослав Каменов Павлов Среден 3,21
421 Йоан Иванов Манолов Слаб 2
422 Кристиан Николаев Петков Добър 4,14
423 Симеон Альоша Бунчев Мн.добър 5,07
424 Иван Маринов Петров Добър 4,14
425 Явор Пламенов Нейчев Добър 3,93
426 Георги Кирилов Атанасов Добър 4,04
427 Даниел Александров Запрянов Мн.добър 4,89
428 Мирослав Николаев Божков Мн.добър 5,14
429 Даниел Йорданов Раковски Среден 3,11
430 Денислав Славов Славчев Слаб 2
431 Сергей Каталин Чолаков Добър 4,29
432 Андрей Стоянов Чоролеев Мн.добър 4,82
433 Парашкев Атанасов Катерски Отличен 5,71