Резерви към класирането за обявените свободни места след четвърто класиране на кандидатстващите ученици в ТУЕС към ТУ – София

Важно!

Записването на класираните ученици ще продължи от 16 юли до 18 юли 2012г. включително от 9:00 до 17:00ч. в кабинет 10.

Всички кандидат-ученици трябва да носят при записването следните документи:

  1. Свидетелство за завършен 7. клас – оригинал
  2. Служебна бележка от Националните изпити по Български език и литература и Математика след 7. клас – оригинал
  3. Медицинско свидетелство – оригинал

Вх.
Име, презиме и фамилия Желание
(1, 2 и 3)
Бал
14 118 Стaнислав Захариас Таскудис СП КМ КТТ 36,071
15 16 Мартин Николаев Станчев СП КМ КТТ 36,038
16 365 Никола Георгиев Георгиев СП КМ КТТ 35,571
17 321 Васил Кристиян Василев СП КМ КТТ 35,519
18 4 Стилян Николаев Данаилов СП КМ КТТ 35,501
19 272 Теодосия Борисова Ефремова КМ КТТ СП 35,377
20 339 Ивайло Веселинов Нецов СП КТТ КМ 35,284
21 143 Димитър Георгиев Минков СП КМ КТТ 35,018
22 73 Борислав Цветелинов Миков КТТ СП КМ 34,894
23 44 Георги Стоянов Стоянов СП КМ КТТ 34,769
24 425 Явор Пламенов Нейчев СП КТТ КМ 34,662
25 387 Даниел Едуард Александров СП КМ КТТ 34,642
26 33 Боян Кристиянов Гълъбов СП КТТ КМ 34,411
27 422 Кристиан Николаев Петков КМ КТТ СП 34,286
28 167 Александър Димитров Петров СП КТТ КМ 34,196
29 158 Асен Кирилов Николов СП КТТ КМ 34,019
30 161 Кристиян Йорданов Геров СП КТТ КМ 33,767
31 68 Цветина Ивайлова Иванова СП КТТ КМ 33,680
32 346 Костадин Хасан Юсуфов СП КМ КТТ 32,929
33 405 Димитър Димитров Попов СП КТТ КМ 32,785
34 77 Вероника Венциславова Постолова СП КТТ КМ 32,714
35 88 Калоян Митков Георгиев СП КМ КТТ 32,391
36 225 Валентин Петров Петров СП КМ КТТ 31,606
37 360 Пламен Петров Соколов СП КМ КТТ 31,070
38 199 Иван Йорданов Иванов КТТ КМ СП 30,821
39 116 Пламен Ивайлов Манчев СП КТТ КМ 30,803
40 129 Илиян Добромиров Цветков СП КМ КТТ 30,089
41 40 Серафим Тимотеев Футеков СП КТТ КМ 29,910
42 21 Антон Илиев Михайлов КМ СП КТТ 29,375
43 41 Никола Георгиев Кьосев СП КМ КТТ 29,070
44 202 Никола Красимиров Загорски СП КТТ КМ 28,498
45 39 Данаил Тимотеев Футеков СП КТТ КМ 26,876