Прием 2017г.

За учебната 2017/2018 година в ТУЕС към ТУ-София ще се приемат ученици по следните специалности:

- Системно програмиране с код 4810201 – 3 паралелки, всяка по 26 ученици

- Компютърни мрежи с код 5230502 – 1 паралелка от 26 ученици.

В новия закон за предучилищно и училищно образование (в сила от 01.08.2016 г.) е премахнат вътрешният изпит по математика за ТУЕС. Затова за учебната 2017/2018 година кандидатите за ТУЕС ще полагат само изпитите от НВО по български език и литература (19 май 2017г.) и по математика (22 май 2017г.).

Балообразуването за ТУЕС ще бъде по формулата:
Бал = оценката по БЕЛ от НВО + 3 пъти оценката по математика от НВО + оценката по математика от свидетелството за 7.клас + оценката по физика от свидетелството за 7.клас (приравнени в точки)

bal

Подаване на документи

Забележка: Подаването на документи за кандидатстване в ТУЕС към ТУ-София на І и ІІ етап ще се извършва в училищата – гнезда, определени от МОН.

ТУЕС организира ден на отворените врати, който ще се проведе на 22 април 2017 г. Заповядайте да научите повече за нас!

За контакти:
адрес: София, 1750, Младост-1, ул. „Владимир Пашов” №2 (до Окръжна болница)
телефон: 02 875 10 94
е-mail: school@elsys-bg.org

 

Директор:
доц. д-р инж. Стела Ангелова Стефанова
тел. 02 875 00 40
e-mail: sstefanova@elsys-bg.org