Асоциация на завършилите - организация в полза на ТУЕС общността

През декември 2014 г. по инициатива на завършили ТУЕС-ари и преподаватели в ТУЕС беше създадена Асоциация на завършилите ТУЕС. От средата на 2015 г. организацията вече работи активно. Основната ѝ цел е да обединява ТУЕС общността от завършили и настоящи ученици, като подпомага тяхното професионално и личностно развитие и мобилизира тяхната подкрепа в полза на училището.

Организацията ще насърчава обмена на информация, споделяне на опит, взаимопомощ и формиране на партньорства между членовете на ТУЕС общността, бизнеса, институциите и неправителствени организации с цел създаване на качествени ИТ кадри и в подкрепа на развитието на ИТ сектора в България.

Повече информация за АЗТУЕС ще намерите тук.