Arduino е най-популярната open source hardware платформа за разработване на вградени микропроцесорни системи. Поради отворената същност на проекта Arduino – съществува огромно количество информация под формата на уроци, примерни схеми и код. Средата за разработване е много интуитивна, опростена и насочена към хора със слаби и почти никакви познания в областта на програмирането и електрониката. Курсът “Вградени микропроцесорни системи” в ТУЕС прие проектът Arduino като основа за изучаване на основните принципи в микропроцесорните системи, откъдето получи и неофициалното си име “Курс по Arduino”.

Идеята и реализацията са дело на съучредителите и участниците в сдружението ИКТ училище, сред които Стела Стефанова, Любомир Чорбаджиев, Валентин Деведжиев, Петър Статев, Теодор Найденов и други.

 Първият курс започна заедно с втория учебен срок на учебната 2009/2010 с преподаватели: Теодор Найденов (Смартком-България), Иван Горчев и Христо Янков (Смартком-България), всички са бивши възпитаници на ТУЕС. Следващата година към Теодор, Иван и Христо се присъединиха Димитър Камбарев (Johnson Controls), Костадин Кичев (Johnson Controls) и Теодора Кирева, също бивши възпитаници на ТУЕС.

Организаторите, преподавателите и участниците от курса през 2010 година заедно със своите роботи и грамоти.

 Идеята на курса е учениците да се запознаят с основите на разработването на вградени микропроцесорни системи, които присъстват под една или друга форма във всеки един съвременен уред. Неформално казано – да се демонстрира на софтуеристите как техният код с помощта на подходящ хардуер може да комуникира със заобикалящия ги свят, а на хардуеристите – че без софтуер хардуерът им е само купчина желязо. С цел интерактивност курсът си сложи крайна цел конструиране на робот от всяка подгрупичка (напр. робот, следящ линия, и робот, избягващ препятствия), но ръководителите поощряват учениците за реализирането и на техни лични, оригинални идеи за краен проект.

 През годините учебната програма търпи промени и силно зависи от мотивацията и началните знания на учениците, но основно се преподават неща като: управление на светодиоди, ШИМ(широко-импулсна модулация), 7-сегментни индикатори, LCD дисплеи, работа с АЦП (потенциометри, фоторезистори, оптрони), управление на електрически моторчета, драйвери и други. Неизменно в процеса на курса на учениците се налага да работят с мултимер, осцилоскоп и дори поялник!

Една от тазгодишните групи,работеща усърдно за да задвижи своите моторчета под ръководството на Димитър Камбарев.

Както преподавателите, така и участниците горещо се надяват събитието да продължи и занапред, като продължи да се усъвършенства откъм материална база, занимания и крайни резултати, тъй като самите ние се забавляваме много!  Освен това се надяваме един ден да успеем да кандидатстваме с подходящ проект за финансиране по Европейски или други програми, и по този начин да осигурим подходящо финансиране, така че курсът да се превърне в едно от най-интересните занимания на територията на ТУЕС.

Публикувана на 2 март 2012 от Асен Панайотов.