Лицата зад ТУЕС: Димитър Дянков

Както вече знаете всеки месец в нашия вестник ще Ви представяме малко подробности за всеки учител в нашето скъпо училище. Този месец е ред на господин Димитър Дянков. Един отдаден,енергичен и забавен човек,който се старае максимално да помогне на учениците в изучаването на руския език.

Ето и самото интервю:

 1. Разкажете за себе си, преди да станете преподавател в ТУЕС.
  Преди да дойда в ТУЕС съм учителствал в две софийски училища с преподаване на руски език. Това бяха две езикови гимназии, в които половината предмети се изучаваха на руски език. Нивото им също съответстваше на елитни езикови гимназии.
  В ТУЕС съм почти от самото му основаване – от есента на 1989 г., когато спечелих конкурс за преподавател по руски език. Стана така, че конкурсът, на който се явихме 10 кандидати (единият, от които автор на учебник) се проведе по времето на Тодор Живков, а фактически започнах работа в ТУЕС след две седмици, когато Т. Живков вече бе свален от власт. Винаги съм се старал предметът ми да не съдържа в себе никаква идеологическа окраска, каквато комунистическите управници на България обаче винаги се стремяха да придадат.
 2. Защо решихте да преподавате в ТУЕС?
  Може би малко от учещите и дори от работещите в ТУЕС днес знаят, че училището в първите си години се наричаше ЕТУЕС – Експериментално Технологично училище – Електронни системи. Аз по принцип си падам по експериментите в образованието. А такъв един образователен формат като ТУЕС, свързващ в едно най-доброто от висшето и средното училище е парекселанс предизвикателство за всеки. За съжаление училища като нашето се броят днес в България на пръстите на едната ръка. Но експериментът си заслужаваше. Надявам се бъдещето да оцени по достойнство постигнатото от нас.
 3. Разкажете ни за извънкласните клубове, които започнаха от втория срок на тази учебна година.
  Това е една голяма тема, за която, надявам се, тепърва ще става дума в ТУЕС. Проектът „Да направим училището привлекателно за младите хора”, който бе стартиран през есента на 2011 г. от МОМН, е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и е съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 – 2013 г. Той се осъществява във формата „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”, съкратено УСПЕХ, и цели развитието на извънкласните форми на обучение в българските училища.
  ТУЕС успя да се включи буквално в последната минута към проекта с четири клуба – Студио „Английският комикс” с ръководител ст.пр. Ирина Каракехайова, Клубовете „Магията на словото” и „Красотата на българските планини” с ръководител и на двата – ст.пр. Чавдар Спасов и Дискусионен клуб „Млад оратор”, ръководен от мен. Тези клубове (с ученици от 10 и 11 клас) вече започнаха работа и интересът към тях е голям. Очаква се от идната учебна година в ТУЕС да заработят по програмата на МОМН и други клубове, които да обхванат по-значителна част от учениците ни.
 4. Какво мислите за учениците, имат ли потенциала да станат добри специалисти в областта си?
  С годините ТУЕС се изгради като ковачница за компютърни специалисти. Наши ученици са на възлови места в цялата IT индустрия и то вече не само в България. За това спомогнаха както горещото желание на самите ученици да усвоят трудната материя, така и желанието и ентусиазма на колегите по различните предмети. Неоценимата е помощта на Техническия университет и на нашите спонсори, благодарение на които ТУЕС разполага с отлични компютърни кабинети и преподаватели от високо ниво. Не се съмнявам, че учениците ни са в състояние да станат добри специалисти. За това обаче се искат преди всичко упоритост, трудолюбие и любов към специалността.
 5. Знаем, че сте почитател на литературата и подрастващите автори. Защо?
  Изкуството е голяма сила. Когато то присъства в живота на човек, вглъбен в света на компютрите и техниката, то животът му винаги е по-ярък, по-наситен и по-богат. Нещо повече – той добива сили да излезе извън тесния кръг на занаятчийството и да обърне поглед към големите проблеми на съвремието. Винаги съм смятал, че ако един компютърен специалист се изяви успешно в поетическото, артистичното, певческото или което и да било поприще на художественото творчество, изкуството печели в негово лице един талант, съчетаващ в себе си художествения гений с техническия. А тази симбиоза винаги ражда истински явления в изкуството.
 6. Опишете себе си с три думи.
  Трудолюбие, отговорност, разбирателство.

 

Публикувана на 8 април 2012 от Асен Панайотов.