Четири месеца от началото на извънкласните дейности по проект "УСПЕХ"

Освен че в ТУЕС се учим да програмиране и да си правим платки, от началото на 2012 вече се учим и да участваме уверено в дебати, правим си разходки из едни от най-хубавите места в България, говорим си за хайк

у и кой знае какво ни очаква другата учебна година. Всичко това е благодарение на „Да направим училището привлекателно за младите хора: Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти - УСПЕХ”, схема BG051РО001-4.2.05 на МОМН по европейската програма "Развитие на човешките ресурси".

Ето малко повече информация за четирите действащи клуба в училището:

Дискусионен клуб „Млад оратор”

В Дискусионния клуб „Млад оратор” се запознаваме с основите на реториката, историята на тази интересна дисциплина през вековете и се учим да говорим пред публика. Бавно, но сигурно изгр

аждаме уменията да водим беседа и спор, да отстояваме аргументирано своето мнение и да убеждаваме аудиторията в правотата на своята теза. На 11 април се състоя и първия ни дебат на тема „ЗА и ПРОТИВ ученическата униформа”, който беше отразен и във Фейсбук.

На 24 април посетихме Народното събрание и присъствахме на едно от пленарните заседания на българския парламент. Научихме интересни факти за сградата, в която се помещава най-висшия орган на властта в нашата страна, бяхме запознати с работата на депутатите и начина на провеждане на парламентарните заседания. Позволихме си за момент и да се почувстваме народни избраници…

(ръководител Димитър Дянков)

Студио „Английски комикс”

(ръководител Ирина Каракехайова)

В Студио „Английски комикс” ние овладяваме визуалното изкуство на комикса. Тук получаваме простор да излагаме идеите си върху белия лист с молив и маркер в ръка. Техниките на черно-бялото и цветно рисуване постепенно откриват пред нас скритите възможности на комикса – това интересно и завладяващо изкуство. Постепенно разбираме, че комиксът не е само удоволствие – той може да е много полезен за целите на образованието.

Клуб „Магията на словото”
(ръководител Чавдар Спасов)

В ТУЕС имаме и клуб, който се занимава с истински магии – това е Клуб „Магията на словото”, в който обсъждаме и работим върху въздействащата сила на българското слово. Още в първата си сбирка се срещнахме с Людмила Каракехайова (донесла международна слава на българското хайку) и се запознахме с поетичното й творчество. А при посещението ни в Дома-музей на Иван Вазов ни бе поднесен интересен разказ за живота и дейността на патриарха на българската литература.

По време на сбирките си ние дискутираме не само въпросите на фолклора и литературата, но и свои произведения. Съвсем скоро един от нас – Даниел Върбанов издаде цикъл свои разкази. Работим също и върху драматизации на произведения – „Приказка за стълбата” на Хр. Смирненски и приказки за Хитър Петър.

 

Клуб „Красотите на българските планини”
(ръководител Чавдар Спасов)

„Какво? Швейцария ли?!” – това е заглавието на един от пътеписите на Алеко Константинов, когато вижда ждрелото на река Ерма. На 29 април ние от Клуб „Красотите на българските планини” изпитахме същото удоволствие от вида ждрелото на река Ерма, лъкатушеща между скалите Жилав камък и Манастирището. Спуснахме се надолу към ревящата река и преминахме през люлеещо се дървено мостче. Сетне изкачихме и връх Руй от страна на село Ломница. Гледката от върха беше великолепна. На запад се виждаха езерото и селата от Западните покрайнини, а на изток - равната Знеполска равнина. Под връх Руй все още тук-там се виждаха преспи сняг. Изморени, но много доволни се прибрахме в София.

Това е само една от многобройните екскурзии, които осъществихме и които чакат да бъдат осъществени. Предстои ни да открием още красоти…