Чрез сътрудничество към успех

На 22 март новосъздаденият клуб „Дебати“ в ТУЕС осъществи първата си публична изява – образователен дебат с представители на клуба от училището към посолството на ФРГ в гр. София.
Тема на спора бе един неувяхващо актуален въпрос - „Сътрудничеството е по-ефективно от съперничеството за постигане на успех“. В екипа на ТУЕС участваха осмокласниците Мартин Божинов и Даниел Владимиров от 8А клас и Даниел Туечки – 8Б, които приеха предизвикателството да се изправят срещу ученици от 11 клас. Особено полезно бе и съдействието, което оказаха в подготовката Андрей Стрински, Антонио Колев, Едуард Златков и Невзат Юмеров.

Какво привлича в тази дейност? Преди всичко в дебата виждаме една прекрасна възможност за пълноценно гражданско образование не на книга, не чрез скучни беседи, а чрез живите, динамични изяви на учениците. Още една възможност училището да бъде не само място за задължителната учебна дейност, а и територия, в която учениците да творят, да създават, да градят не само себе си, но и нови тенденции.

Освен това дебатът:

  • Възпитава интелектуална дисциплина – вместо да се обосноваваме с аргументи, ние често разчитаме само на това, че другите лесно разбират значимостта на нашите послания;
  • Въвлича в уникален образователен опит – няма самоочевидна истина – необходими са усилия, за да я откриваме;
  • Дава възможност за практическа подготовка за живота – живеем само веднъж;
  • Изгражда алтернативни модели на етично и толерантно поведение – нашето общество има потребност от повече толерантност и разбирателство помежду ни.

Целта е учениците да получат по-голяма увереност в способностите си, да отстояват по-компетентно своите позиции, да анализират задълбочено ситуацията и да се стремят да решават конфликти.

Дебатирането е световна традиция в училищата и университетите на над 50 държави от всички континенти. И ние се радваме, че можем да бъдем част от тази практика.