Иво Емануилов - отново в ТУЕС

Адвокат Емануилов запозна учениците с правата за защита на софтуер, за защита на личните данни, условията за печалба при електронна търговия и какво са общи условия, електронен подпис и други, както и кога действията ни online могат да ни навлекат проблеми.

Иво Емануилов е правен експерт в областта на ИКТ право. Той е завършил право в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и специализирал английско и европейско право към университета в Кеймбридж, Великобритания.