Лицата зад ТУЕС: Лидия Иванова

1.Разкажете ни за времето преди ТУЕС?
Завършила съм средно образование в Националната математическа гимназия към СУ, а висшето - във ФМИ към СУ, магистър по математическо осигуряване.

2.Как станахте преподавател в нашето училище?
В годините, когато завърших СУ имаше задължително разпределение за работа и така попаднах в Института за приложни програмни продукти “Системизот” към ДСО и “Изот”. По това време ДСО “Изот” съвместно с ТУ-София взеха решение за създаването на ТУЕС. През далечната 1989г. се явих на конкурс за преподавател по математика в училището и от тогава до днес работя като преподавател по математика в ТУЕС.

3.Тежка ли е работата на заместник-директора?
От месец юли 2012г. ме избраха за зам. директор по учебната част на ТУЕС. Работата като зам. директор е повече организационна, изисква допълнитено време и сили.

4.Лесно ли съчетавате преподаването с директорската дейност и как успявате да си организирате времето?
Била съм и хоноруван преподавател в ТУ. Във всяка от дейностите, независимо дали преподаваш на студенти или ученици на ТУЕС, има предизвикателства, положителни и отрицателни емоции. Но определено работата с учениците на ТУЕС много ми допада, интересно ми е и работя с удоволствие. Помага ми това, че съм математик и съм научена да правя анализ на ситуациите и да търся оптималното решение на проблемите. Освен това съм амбициозна и искам всичко да бъде направено максимално добре. Не обичам да отлагам работата за по-близкото или по-далечното бъдеще. Помага ми това, че съм работохолик. Но най-добре се чувствам когато съм в час и когато видя по лицата на учениците разбиране на преподавания материал.

5. В какви аспекти бихте искали училището да се промени за в бъдеще?
За развитието на ТУЕС имам много идеи. Най-напред наложително трябва да подобрим материалната база, да създадем по-удобни и съвременни условия за работа на преподавателите и на учениците. Трябва да създадем такива условия, та учениците да идват на училище с мисълта, че всеки ден прекаран тук работят за себе си и да излизат удовлетворени,че са свършили нещо за себе си.

6. Мислили ли сте учениците в ТУЕС да бъдат подготвяни и в областта на алгоритмичната математика?
Могат да се организират СИП или кръжоци с участие на бивши наши ученици - студенти във ФМИ на СУ, с цел изучаване на нов материал, който не е включен в учебната програма.

7.Кои са трите най-смешни математически бисери,които сте чели на контролно?

8.Какъв съвет бихте дали на учениците ни?
Проблемът на младото поколение е, че не е научено да слуша. За да успяват и да се развиват, учениците трябва да се научат да слушат и да чуват. Търсете “хубавото” в живота, така ще решите всички проблеми и ще преодолеете всички трудности.