Петър Кирков – отново в ТУЕС

Наскоро софтуеристите от 11. клас се срещнаха с Петър Кирков - един от учениците, дипломирали се през 1997 г. Той е утвърден и търсен експерт в сферата на интернет сигурността.

Петър разказа какво представлява неговата професия,  говори за видовете интернет престъпност и тяхната вреда, както и за  съвременните технологии за справяне с тях. Програмистите разбраха какво ги очаква, ако станат "хакери".

Оказа се, че учениците имат много познания в тази насока и изявиха своето желание за повторна среща с интересния лектор. Възникна идеята тези срещи да прерастнат в кръжок.