Съобщение за курса по Питон/Увод в програмирането за 8Б и 8В клас

В Петък от 16.20 до 17.00 ще се проведе първото занятие на курса по Питон/Увод в програмирането за записалите се от 8Б и 8В клас. Всички записали се да изчакат преподавателя във фоайето на ТУЕС.