ТУЕС и Ардуино - вече 4 години заедно

На 14.12.2012г. от 17:30 се състоя първата среща на курса по вградени микропроцесорни системи.

Имаше голям интерес от страна на учениците от 10 и 11 клас, които запълниха 31 кабинет. По време на събирането ръководителите се представиха, като разказаха откъде са тръгнали и как са решили да се занимават с това.

Ние успяхме да поговорим с един от тях, а именно Димитър Камбарев. През 2004г. той е завършил софтуерна паралелка в ТУЕС, а в последствие и Факултетът по електронна техника и технологии (ФЕТТ) към ТУ. Той се занимава с автомобилна електроника в Johnson Controls и по-специално с графичната система за хардуера на Mercedes.

Курсът разглежда Arduino платформата,която представлява опростена стартова система за програмиране на микроконтролери и разработка на електрически устройства.

През 4те години на съществуването си той се е променил доста. “Тази година за пръв път в него участват и десетокласници, което ни показва, че занятията са интересни и ни стимулира да работим.”, казва Камбарев.

Друга новост е, че курсът ще се проведе на 2 етапа. Първият ще заеме около 40% от него и през него учениците ще се занимават с основни функции и периферии на Arduino, входно/изходни портове, измерване на напрежение, ШИМ (широчинно-импулсна модулация), връзка с компютър, дисплеи, двигатели, сензори за разстояние, за осветеност, както Димитър Камбарев казва – “все такива дребни работи”.

Вторият етап от обучението ще представлява разработка на проекти, по-точно роботи, върху Arduino платформата. И накрая, за равносметка на това до колко ефективни са проектите, ще се проведе състезание с учениците от СПГЕ “Джон Атанасов”, като сме уверени, че уменията, които ще получим, както и усилията, които ще положим, ще доведат до победа.

Идеята за външно финансиране, за която бяхме споменали в статия от предните броеве на вестника, вече е реализирана – пример за това са Johnson Controls, ИКТ училище и фирмите, в които работят останалите ръководители на курса.

Това което най-много затрудни нашия събеседник бе да каже какво е най-интересното нещо което е правил с Arduino. Обясни, че за него това е стартова система: ако някой иска наистина да се занимава с микроконтролери и електрически устройства, не трябва да се ограничава с курса, а да продължава да се развива. Има известен аналогът с програмирането – ако стартов език за един програмист е Pascal, не трябва да спира да се развива, а трябва да се продължи със C и C++, например.