Съобщения

Промени в документите за бялото училище

Поради промени в нормативните документи за организиране на туристически мероприятия (ПМС № 365 от 21.12.2016 г.) трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се подготвят и предадат в срок до 20.01.2017 г. в кабинет № 22 следните документи:

  1. Уведомително писмо – декларация, подписано от родител, което може да бъде намерено тук

  1. Инструктаж за безопасност и култура на поведение на учениците, подписан от родител и ученик, който може да бъде намерен тук

  1. Документ от личен лекар с дата 01февруари 2017 г. / три дни преди пътуването/, удостоверяващ липсата на контакт със заразно болен и противопоказания за участие в туристическото пътуване. Документът трябва да се предаде на 02.02.2017 г. на преподавателите по ФВС Мария Цветкова и Мадлен Михайлова по време на обучението в ТУ-София.

  1. Всички ученици, които ще участват в „Бялото училище” ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се явят на 02.02.2017 г. в 13:15 часа в Спортния комплекс на ТУ-София, където ще се проведе обучение, свързано с провеждане на „Бялото училище”.

УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО НЕ СА ПРЕДАЛИ ДОКУМЕНТИТЕ, НЯМА ДА ЗАМИНАТ НА „БЯЛО УЧИЛИЩЕ”.

Публикувана на 18 януари 2017 от Николай Данаилов.

ОПРР 2014-2020

Wide Logos ES & OP

На 09.01.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-3.002-0016-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в област София-град”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Цялата информация можете да намерите тук.

Публикувана на 16 януари 2017 от Николай Данаилов.

11.01, 12.01 и 13.01 – неучебни дни

Неучебни дни:

  • 11.01.2017г. (съгласно заповед на кмета на Столична община)
  • 12.01.2017 и 13.01.2017 (съгласно заповед на Директора, поради ниските температури в сградата на училището).

Понеделник 16.01.2017 г. редовни учебни занятия.

 

Публикувана на 10 януари 2017 от Кристиана Иванова.

09 и 10 януари – неучебни дни

Във връзка със студеното време, прогнозата за оранжев код в София и недостигнатите необходими температури в класните стаи на много училища, със заповед на кмета на Столична община, съгласувано с началника на РУО – София-град, се удължава коледната ваканция за учениците  на територията на Столична община като дните 9 и 10 януари 2017 година се обявяват за неучебни.

Публикувана на 8 януари 2017 от Николай Данаилов.

5 и 6 януари 2017г. (четвъртък и петък) – неучебни дни

Съгласно заповед на Министъра на образованието и науката, за всички ученици на Технологично училище „Електронни системи” към ТУ-София 5 и 6 януари 2017 г (четвъртък и петък) ще бъдат неучебни дни поради влошената епидемиологична обстановка, по-ефективната превенция срещу грипа и метеорологичните прогнози за сериозни снеговалежи и минусови температури в цялата държава.

Всички ученици трябва да се явят за учебни занятия на 9 януари (понеделник).

Публикувана на 4 януари 2017 от Николай Данаилов.