1. Всички дипломанти, трябва да получат срещу подпис задания за дипломна работа от кабинет 24 от  14.02.2017 г. до 15.02.2017 г. до 12.30 часа.

2.  Дипломната работа трябва да бъде оформена по изискания начин, да има отзив от научния ръководител за допускане на дипломната работа до защита и предложение за рецензент.

3. Ако Дипломната работа не е завършена в срока предвиден  за предаване, трябва да се представи заявление  по образец (от кабинет 24 – изтегли от тук) за удължаване на срока ú, подписано от научния ръководител с предложение за удължаване на срока, но не повече от 15 дни. Подаване на заявленията от 15.02.2017 г.  до 16.02.2017 година

4. Предаване на Дипломните работи:

- На научните ръководители за рецензия от 14-15.02.2017 год.

5. Окончателно предаване на дипломните работи:

-  за СП на ст.преп. Любомир  Чорбаджиев  на 15 февруари 2017 г. в 31 кабинет

12а клас – 13.30 часа

12б клас – 16.30 часа

- за КМ и КТТ на доц.д-р Стела Стефанова от 16 февруари 2017 г. в 21 кабинет

12в клас – 14.00 часа

12г клас – 12.45 часа

 

от Ръководството на ТУЕС

 

Публикувана на 13 февруари 2017 от Кристиана Иванова.