Държавен изпит по теория на специалността

Учениците от 12 клас да се явят на 09.06 2017 г. /петък/ от 7:00 до 7:15 часа пред блок № 12 на Технически университет – София.

Разпределение по зали:

  •  12 а  клас – бл.12, ет. 1, зала 12126
  •  12 б  клас – бл.12, ет. 1, зала 12114
  •  12 в  клас – бл.12, ет. 6, зала 12601
  •  12 г  клас – бл.12, ет. 6, зала 12622