Информация за приема в VІІІ клас

При записване на класираните ученици в VІІІ клас, се подават следните документи в ТУЕС :

  1. Свидетелство за основно образование – оригинал

  2. Служебна бележка за резултатите от националното външно оцняване – оригинал

  3. Медицинско свидетелство – оригинал, издадено от личен лекар с информация за диоптри и цветоусещане

  4. Снимки – 2 бр.

  5. Такса за бадж – 5 лв.

Приемно време: от 9:00 до 17:00 (без почивка)