Олимпиада по математика 2017г.

Общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 16.12.2017 г. (събота) от 9:00 часа в сградата на ТУЕС. Всички желаещи да участват да се запишат при преподавателя си по математика до 8.12.2017 г.