Родителска среща за 8, 9, 10 и 11 клас

На 05.12.2017 г. (вторник) от 18:30 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 8. и 9.клас.

8.а13.кабинет 9.а42.кабинет

8.б14.кабинет 9.б45.кабинет

8.в15.кабинет 9.в46.кабинет

8.г16.кабинет 9.г47.кабинетНа 07.12.2017 г. (четвъртък) от 18:30 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 10. и 11.клас.

10.а13.кабинет 11.а42.кабинет

10.б14.кабинет 11.б43.кабинет

10.в15.кабинет 11.в44.кабинет

10.г16.кабинет 11.г45.кабинет