Седмично разписание на учебния план за I срок

Седмичното разписание на учебния план за I срок може да видите тук.