Зелено училище 2017

Важно съобщение !

Уважаеми ученици, уважаеми родители,

Във връзка с приети нови правила за организиране и провеждане на организирани мероприятия за учениците в края на 2016 година (ПМС № 365 от 21.12.2016 г):

  1. Трябва да бъде предоставен документ от личен лекар за всяки ученик с дата 13.септември 2017 г., удостоверяващ липсата на контакт със заразно болен и противопоказания за участие в туристическото пътуване, издаден не по-рано от 3 дни преди началото на организираното пътуване.
    Бележката да бъде представена до 15.септември 2017 г. в 22 кабинет за учениците от 9. до 12. клас и на класните ръководители за 8.клас на 15. септември.

  2. Всички ученици, записани за зелено училище, да бъдат на 16.09.2017 г. в 8:15 часа на автогара „Овча купел” за тръгване.

 

img

С уважение:

Ръководството на ТУЕС