Успехите на ТУЕС се дължат не само на усилията и ентусиазма на преподавателите и учениците, но и на реалната материална и професионална подкрепа на водещи фирми в ICT бранша. От много години ТУЕС е в сътрудничество с тези компании. Освен това разчита и на съдействието и подкрепата на завършили ТУЕС ученици, които са водещи професионалисти във всички сфери на информационните и комуникационните технологии. Те са хората, които водят часове по специалните дисциплини в ТУЕС, изнасят лекции и водят курсове, ръководят дипломанти и съдействат за провеждането на учебни практики.

Фирмите, които традиционно ни подкрепят, са: