История и традиции

Технологично училище “Електронни системи” към Технически университет – София (ТУЕС) е създадено през 1988 г. като част от структурата на Техническия университет – София. Училището представлява резултат от реализирането на една много мащабна и положителна идея от страна на големите в областта на информационните и комуникационните технологии предприятия, научни организации и обединения. Целта е била да се създаде средно учебно заведение, което да подготвя кадри със средно образование в областта на компютърните науки и информационните технологии. За изминалите 20 години училището е подготвило 17 випуска млади специалисти, голяма част от които са намерили професионална реализация и са на водещи позиции в развитието на информационните и комуникационните технологии в България. ТУЕС отпразнува 10-та, 15-та годишнина, а през 2008г. чества 20-годишен юбилей. През 2013г. празнуваме нашата 25-та годишнина!