Проектът KNORK (Promoting Knowledge Work Practices in Education)  се основава на разработването на педагогически  модели и технологии за подпомагане на съвместни практики в областта на обучението с помощта  на високотехнологични среди. Фокусът е върху подкрепата на преподаватели от висшето и средно образование за насърчаване на практики, свързани със съвместно създаване на знания на обучаемите.

Идеята е да се използва «триалогичен  подход» като средство за промяна с цел да се подпомогнат преподавателите към по-систематично включване на нови технологии и творчески методи на преподаване, насочени към работа със знания и необходимите за целта  компетенции в цифровите технологии. Насърчава се широкото използване на модерни онлайн учебни платформи, облачни инструменти за сътрудничество и социален софтуер и взаимно обогатяващи се практики между образователните нива, както и между образователните институции и професионалните организации.

Разработените модели и поддържащи технологии ще се въвеждат и експериментират в образователни институции от средното и висше образование в България, Финландия, Италия и Швеция. В проекта са включени 9 партньори от университети и средни училища от Европа като ТУ-София – ФЕТТ и Технологично училище „Елекронни системи“ към ТУ-София (ФЕТТ) са основни и активни участници.

Цели и задачи: