Роботика

Технологично училище “Електронни системи” предоставя възможност на учениците да се запознаят с роботиката и да конструират и програмират сами своите първи роботи. Занятията са спонсорирани под различна форма от SAP Labs Bulgaria и Училище по роботика “Robopartans” и имат за цел да запознаят учениците с основни понятия в изграждането на роботизирани системи, базирайки се на комплекти по роботика Lego Mindstorms. Като следващ етап училището предоставя възможност на учениците да продължат обучението си по роботика под различни форми,  базирайки се на Arduino.

Вече втора година в ТУЕС се провежда обучение по роботика, което съчетава полезното с приятното. Забавляват се всички – и ученици, и преподаватели.

През месец март 2010 г. бяха огранизирани две работни срещи в ТУЕС. Целта на срещите бе в рамките на 2 до 3 часа участниците от 11. клас да се запознаят с част възможностите на роботите,  да могат да ги конструират и програмират.

Ето и как изглеждаха срещите:

Robotics workshop
Robotics workshop 2
Robotics workshop 3