Ученици

Нашите ученици умеят да учат!

pic

В час по компютърни мрежи

pic

Час в хардуерната лаборатория

Нашите ученици стават професионалисти!

pic

Представителни защити на дипломанти от ТУЕС в ТУ-София

pic

Защити на дипломни работи

Нашите ученици се дипломират успешно!

pic

Промоции за раздаване на дипломите в ТУ-София

pic

Радостта от завършването

Нашите ученици знаят как да се забавляват!

pic

ELSYS номинации при изпращане на випуск

pic

ELSYS концерт

Нашите ученици получават уникални награди!

pic

Наградите “ELSYS”

Нашите момичета са малко, но са красиви и интелигентни!

pic

Нашите ученици завършват, но остават приятели завинаги!

pic

Последният учебен ден

pic

Еуфорията на абитуриентския бал