Училището»

Единствено по рода си в България, ТУЕС към ТУ предлага най-доброто образование в сферата на информационните технологии. Училището разполага с модерни компютърни лаборатории и отлични преподаватели. За повече информация, вижте тук.

Училищен вестник»