Училището»

Единствено по рода си в България, ТУЕС към ТУ предлага най-доброто образование в сферата на информационните технологии. Училището разполага с модерни компютърни лаборатории и отлични преподаватели. За повече информация, вижте тук.

Проектът »

Проектът KNORK (Promoting Knowledge Work Practices in Education) се основава на разработването на педагогически модели и технологии за подпомагане на съвместни практики в областта на обучението с помощта на високотехнологични среди.

повече по проекта»

Учебната седмица от 06.02.2017 е четна.