Пуснахме балончетата!

На 16.05.2013г. изпратихме 'юбилейния'  (по думите на г-жа Стела Стефанова) випуск 2013 на ТУЕС. Около 13:30 тези млади кадри на България, пуснаха своите балончета да излетят в така синьото небе.