Промяна на учебното разписание за 17.05 и 23.05

Във връзка с изпращането на випуск 2017 занятията на учениците от 9.клас  и от 11.б клас  на 17.05.2017 г. (сряда) ще започнат от 11:10 часа.

Променят се следните кабинети:

  • 9.б           Физика 46.каб.
  • 9.г            Български език и литература 11.каб.

На 23.05.2017 г. (вторник) учениците от  9.клас  и 11.клас  ще учат  първа  смяна (от 8:00 ч).

Променят се следните кабинети:

  • 8.б             Информационни технологии 14 каб.
  • 9.а, 9.б       География 11 каб.
  • 9.а              История 15 каб.
  • 9.б              История 16 каб.
  • 9.б              Въведение в скр.езици 37.каб.
  • 9.в, 9.г        Химия 44 каб.
  • 11.б             Технология на програмирането 31 каб.
  • 11.в, 11.г     Компютърна периферия 47 каб.