Още едно цветно завършване – изпращане на випуск 2016

Още една учебна година е към края си, което значи, че настъпи времето за изпращането на още един випуск. На 16 май, в ТУЕС изпратихме и нашите зрелостници.

За разлика от последните години, когато един представител от всеки клас разказваше по нещо за училището, своите съученици и приятели, тази година дванадестокласниците излизаха по двойки. От софтуерните паралелки беше подготвен скеч с IT тематика, а мрежари и хардуеристи бяха обединили сили в един ХАРД скеч.

След традиционното предаване на ключа на ТУЕС, преподаватели, членове на ръководството на ТУЕС и членове на АЗ-ТУЕС изнесоха своите ведри и мотивационни речи към зрелостниците, пожелавайки им щастие, упоритост и здраве в бъдещите им начинания.

Програмата по изпращането продължи с пускането на балончетата, на които всеки дванадесетокласник беше написал името, класа си и по нещо от себе си. Балончетата полетяха, а след тях и цветните димки – оцветявайки двора, за да започнат луди танци, последвани от едно право хоро.

Да пожелаем на момчетата и момичетата от випуск 2016 да имат много успех в живота!