27.05.2019 г. Неучебен ден

27.05.2019 г. е неучебен ден за всички ученици на Технологично училище „Електронни системи” към ТУ-София във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на осонование заповед № РД 09-1180/25.04.2019 г. на министъра на образованието и науката.