Дипломиране 2019

Всички дипломанти от випуск 2019 трябва да предадат заявление за дипломна работа и оформят заданията за дипломната работа с научните си ръководители по образци, които са включени във файла Diplomirane_All_Docs_2019.doc.

Краен срок за предаване на заявленията за дипломните работи е 29.10.2018 г. (понеделник) до 17 часа в кабинет 24.

Краен срок за предаване на заданията за дипломните работи е 16.11.2018 г. (петък) до 17 часа в кабинет 24.

Сроковете в заданието са:
  • Дата на задаване 06.11.2018 г.
  • Дата на предаване 06.02.2019 г.