Дипломни работи 2023

Образците за заявлението и заданието за ДР за всяка специалност трябва да се вземат от този файл, който може да бъде намерен и в Училището/Правилници и документи.