Допълнителна поправителна сесия - септември 2018

Програмиране – учебна практика
10.клас
25.09.2018 г.
9:00 часа, 34.каб.

Програмиране
10.клас
25.09.2018 г.
13:00 часа, 34.каб.


Технология на програмирането – учебна практика
11.клас
Поправката няма да се проведе.

Технология на програмирането
11.клас
Поправката няма да се проведе.


АПЕ
11.клас
25.09.2018 г.
9:00 часа, 21.каб.

АПЕ – учебна практика
11.клас
25.09.2018 г.
9:00 часа, 21.каб.


ООП – учебна практика
11.клас
26.09.2018 г.
9:00 часа, 34.каб.

ООП
11.клас
26.09.2018 г.
13:00 часа, 34.каб.


Операционни системи – учебна практика
11.клас
27.09.2018 г.
9:00 часа, 35.каб.