Държавен квалификационен изпит, сесия август-септември

Държавният квалификационен изпит по теория на специалността сесия август-септември, ще се проведе на 10.09.2020 г. от 9 часа в ТУЕС към ТУ-София.

От ръководството на ТУЕС