Графици за тестване и обучение за периода 07.02.2022 г. до 13.02.2022 г.

Съгласно Заповед № РД09-2191/03.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, във връзка със Заповед № РД-01-40/03.02.2022 г. на директора на СРЗИ за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-21/21.01.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-32/27.01.2022 г. и Заповед № РД11-64/04.02.2022 г. на Директора на ТУЕС към ТУ-София  относно организиране на образователния процес за периода от 07.02.2022 г. – 13.02.2022 г. включително, обучението на учениците в ТУЕС към ТУ-София ще се извършва по следния график:

  • присъствено – учениците от 8., 9. и 11. клас;
  • дистанционно в електронна среда – учениците от 10. и 12. клас

През втория учебен срок на учебната 2021/2022 г. учениците от ТУЕС са разпределени по смени както следва:

  • I смяна – 8., 10. и 12. клас
  • II смяна – 9. и 11. клас

Учебната програма за II срок на 2021/2022 уч. год. е качена в секция Обучение/Учебна програма.

Седмицата от 7.02.2022 г. е четна!