График дипломни защити

На вниманието на дипломантите от 12. клас!
За провеждане на дипломните защити е необходимо учениците:

  • 1. Да се явят най-късно в 8.00 часа в залата на съответната дата, за да може защитата да започне в 8.30 часа.
  • 2. Да носят лаптоп с презентация, прототипи и макети за практическа демонстрация.
  • 3. Да са запознати предварително с реценцията и рецензентските въпроси.
  • 4. Да са в състояние да демонстрират практическата реализация на проекта.
  • 5. Да демонстрират сорс код пред комисията, ако е необходимо.

Пожелаваме на всички зрелостници успешно представяне на защитата на дипломните проекти!
От Ръководството