График за тестване 13.12.2021 г.

Тук можете да намерите графика за тестване.

Декларации за съгласие да донесат САМО учениците, които не са предали такива до момента.

Учениците със зелен сертификат, ако не са предали декларация за съгласие на първото тестване, да попълнят и донесат такава декларация сега.

Учениците, които ЩЕ БЪДАТ тествани, трябва:

  • Да се явят 45 мин. по-рано по указания график и да заемат мястото си в учебната зала на класа;
  • Да не са консумирали храна и напитки (включително вода);
  • Да носят ЗАДЪЛЖИТЕЛНО – маски, личен дезинфектант, сухи и мокри кърпички за почистване на работното си място след тестване.

Учениците, които НЯМА да бъдат тествани, трябва:

  • Да се явят 15 мин. по-рано по указания график и да заемат мястото си в учебната зала на класа, след приключване на теста на останалите ученици, дезинфекция и проветряване;
  • Учениците със зелен сертификат, ако не са предали декларация за съгласие на първото тестване, да попълнят и донесат такава декларация сега.