График за тестване 14.02.2022 г.

От 14.02.2022 г. (понеделник)  всички ученици на ТУЕС към ТУ-София са в присъствена форма на обучение по учебната програма за втория учебен срок с изключение на класове в карантина.