Информация за „Бяло училище” 2023

Заминаването за „Бяло училище” 2023 ще се случи по следния начин:

Първа смяна 22.01.-29.01.2023 г.

 • Тръгване (София – Семково) на 22.01.2023 г. в 09:00 часа от автогара Овча
  купел
 • Връщане (Семково – София) на 29.01.2023 г. около 16:30 часа на автогара
  Овча купел

Втора смяна 29.01.-05.02.2023 г.

 • Тръгване (София – Семково) на 29.01.2023 г. в 07:30 часа от автогара Овча
  купел
 • Връщане (Семково – София) на 05.02.2023 г. около 15:30 часа на автогара
  Овча купел.

Заминаващите ученици трябва да носят личния си багаж, вещи съгласно инструктажа за провеждане на „Бяло училище“ и медицинска бележка от личния лекар, че са здрави, издадена 3 дни преди заминаването.

За учениците, които няма да участват в „Бялото училище“, учебното съдържание ще бъде преструктурирано и качено на сайта на ТУЕС към ТУ – София.


от Ръководството на ТУЕС към ТУ-София