Изпращане на випуск 2024 на ТУЕС

На 13 май тържествено и с вълнение изпратихме випуск 2024 на ТУЕС. Нашите ученици със сигурност са едни от най-знаещите и най-можещите сред своите връстници. Множеството им успехи от състезания и олимпиади на национално ниво по информатика, електротехника, компютърни мрежи и информационни технологии, многобройните и интересни проекти са гордост за цялото училище.
Учениците от всеки клас излъчиха свой представител, който да разкаже от тяхно име за предизвикателствата, пред които са се изправяли, препятствията, които са преодолявали, за емоциите и щастливите преживявания, да изрази техните благодарности към преподавателите, извървели този дълъг път редом с тях.
Сърдечно пожелаваме на всеки един много успехи занапред в живота и нека да прославят и да се гордеят с училището, в което са се превърнали в това, което са сега. Нека да продължат да бъдат пример за знание, постоянство и амбиция и постиженията им да са вдъхновение за бъдещите ученици .
Пожелаваме им попътен вятър в преследването и на най-смелите им мечти!

На добър час!