Консултации за допълнителната поправителна септемврийска сесия

АПЕ
- 19.09.2018 г.
  18:00 ч, 21.каб.

- 20.09.2018 г.
  18:00 ч, 21.каб.


ТП
- 21.09.2018 г.
  11:00 ч, 34.каб.


Програмиране
- 21.09.2018 г.
  9:00 ч, 34 каб.


ООП
- 25.09.2018 г.
  14:00 ч, 31 каб.


Операционни системи
- 25.09.2018 г.
  18:30 ч, 31 каб.