Консултация за държавните квалификационни изпити на 12 а и 12 б клас

Днес (29.05.2019 г). от 17:30 часа  ще се проведе консултация за държавните квалификационни

изпити на 12 а и 12 б клас при Емил Гоцев в 31 кабинет.