Кръжокът по алгоритми започва на 29.09.

Радваме се да ви съобщим, че кръжокът по алгоритми в ТУЕС ще се организира за втора поредна година. Занятията ще се провеждат всяка събота от 10:30 с продължителност 3 часа, като кръжокът стартира тази събота (29.09.). От портиера в събота ще получите информация, в кой кабинет да отидете.

Тази година учениците ще бъдат разделени на две групи - начинаещи и напреднали. Разделението няма да бъде окончателно - ако някой има желание, може да смени групата си (дори и само за конкретния урок).

Курсът ще се провежда във формат (спрямо конкретната тема):

    теоретична част (незадължително);
    самостоятелна работа по задачи и
    обсъждане на възможни решения.

Ориентировъчен конспект с темите на кръжока ще бъде споделен в Гугъл групата на кръжока.


Всички задачи от кръжока ще бъдат достъпни онлайн в системата HackerRank, която предоставя редактор, компилатор и метод за проверка на решенията. За имплементацията на задачите учениците могат да използват каквито инструменти намерят за добре. Писането на код в онлайн системата не е задължително.

Какво може да ви предложи кръжокът:

    Начинаещите ще се запознаят и ще могат да имплементират основни структури от данни и алгоритми (налични в програмата на курса).
    Напредналите ще надграждат над знанията от миналата година и ще наблягат на задачите.
    Представяне на алгоритмите чрез псевдокод.
    Информация (и допълнителна подготовка) за състезания по информатика.
    Информация и помощ с проекти свързани с национални ученически инициативи (напр. НОИТ, УчИМИ).

Какво се очаква от вас:

    Да познавате поне един от следните езици за програмиране: Python, C/C++, C#, Java (може и друг подобен на тях).
    Да можете да работите с променливи, масиви, функции и вход/изход (указателите са бонус, но не са задължителни).
    НЕ очакваме да сте работили със структури от данни или алгоритми.

За да бъдете част от кръжока не е нужно записване, просто трябва да присъствате на занятията. Важно е да се включите в Гугъл групата на кръжока, където ще се публикува организационна информация, състезания/олимпиади, както и учебни материали.