Неучебни дни

Във връзка с провеждане на ДЗИ сесия май-юни, дните 19.05. и 23.05.2023 г. са неучебни.

На 24.05.2023 г. с гордост ще почетем празника на Светите братя Кирил и Методий. По този повод дните 24.05. и 25.05.2023 г. също са неучебни.

На 23.05., 25.05. и 26.05.2023 г. в учебните зали на блок 8 на ТУ – София ще се провеждат дипломни защити. Учениците от единадесети клас трябва да присъстват, като предварително се изготви график.

Успех на на Випуск 2023 в предстоящите ДЗИ и ДИППК!

От ръководството на ТУЕС към ТУ – София