Олимпиада по електроника и информатика

Олимпиадата по електроника и информатика, организирана от Факултет Електронна техника и технологии (ФЕТТ) на Технически университет - София, ще се проведе онлайн на 19 февруари 2022 г. от 09:00 часа.  

Всеки ученик, който желае да участва в олимпиадата, трябва задължително да се регистрира най-късно до 17 февруари 2022 г. в сайта на ФЕТТ.

Максималното време за работа е 150 минути. Олимпиадата се състои от 2 модула с продължителност - 75 мин., и задължителна почивка между тях - 15 минути.

Участниците, достигнали резултат, по-висок от 75% от максимално възомжния, ще имат право на прием без конкурсен изпит в специалностите "Електроника" или "Автомобилна електроника" на ФЕТТ.

Първенците на олимпиадата ще получат допълнителни материални стимули, осигурени от водещи фирми от областта на електрониката.