Олимпиада по информационни технологии

Всеки ученик, желаещ да участва в общинския кръг на олимпиадата, трябва да регистрира своя идеен проект на адрес https://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/registration до 12 декември 2022 година. При регистрацията на проектите се пише на български език и в полето за област внимателно се попълва София-град, тъй като областта не може да се редактира след успешно приключена регистрация. Общинският кръг на Националната олимпиада по информационни технологии трябва да се проведе до 15.12.2022 г. Тези, които се регистрират, задължително да предоставят на училищната комисия с председател ст. пр. Мила Нейкова на 13.12.2022г. в каб. 9224 на 9 блок на ТУ–София между 12:30-13:30 ч. пълната информация за регистрацията на проектите си.