Онлайн обучение от 21.10.2021 г.

Със заповеди на Министъра на Здравеопазването и Министъра на МОН и заповед на Директора на ТУЕС към ТУ-София, считано от 21.10.2021 г. (четвъртък) се преминава в обучение от разстояние в електронна среда в Google Classroom.
Обучението ще се осъществява по разписа за първия учебен срок, качен на сайта.