Откриване на учебната 2018/2019 г

Откриването на учебната 2018/2019 г. ще бъде на 17.09.2018 г. (понеделник).

Всички ученици трябва да се явят на този ден в 9:00 часа в двора на училището.

Тези, които не са платили за тениските на ТУЕС, трябва да носят по 10 лв. за бройка.  Парите се събират и тениските се получават от класните ръководители.
Официалното откриване на учебната година, което e посветено и на 30-та годишнина на ТУЕС,  ще започне в 10:30 часа,  в присъствието на Ректора на ТУ-София и ИТК фирми и партньори.