Откриване на учебната 2022/2023 година

Тържественото откриване на учебната 2022/2023 година за учениците от
Технологично училище „Електронни системи“ към Технически университет - София
ще се състои на 15.09.2022 г. (четвъртък) от 10:00 часа между 1 и 2 блок на Технически
университет.
Учениците трябва да се явят в 9:30 часа.

График за обучение през първия срок

8, 9 и 11 клас - първа смяна /сутрин/

10 и 12 клас - втора смяна /следобед/

Очакваме Ви с пожелание за успешна учебна година!

от Ръководството на ТУЕС към ТУ-София